กระบวนการผลิตพลาสติกที่มีการซื้อขายถุงพลาสติก

ขายถุงพลาสติก

ในกระบวนการผลิตพลาสติกที่มีการซื้อขายกันในตลาดซื้อขายพลาสติกปัจจุบันนั้นได้มีการนำเทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปมีส่วนช่วยในการผลิตพลาสติกให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น สิ่งนั้นก็คือ SEPPA

SEPPA เป็นวัตถุดิบทางเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์พลาสติกด้านอาหาร
  2. ไม่ละลายน้ำเหมาะสำหรับบรรจุน้ำและน้ำมัน
  3. เผาไหม้ได้ง่ายและขณะเผาไหม้ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เขม่า หรือฝุ่นผงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
  4. มีการซึมผ่านได้ดีกว่าพลาสติกทั่วไป เมื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อกันฝน ผ้าอ้อม ถุงตาข่ายใส่ผลไม้ ถุงใส่ของสวยงาม และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งด้านราคาก็พร้อมที่จะแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอีกด้วย
  5. มีแรงต้านไฟฟ้าสถิตได้ดี เหมาะสำหรับใช้ผลิตเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์
  6. ในขั้นตอนการแปรรูปไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  7. เมื่อนำไปทิ้งจะเริ่มปฏิกิริยาการย่อยสลายภายใน 60-90 วัน ในขณะเดียวกันผู้ผลิตยังสามารถเพิ่มหรือลดปฏิกิริยาการย่อยสลายได้ตามความต้องการของลูกค้า
  8. วัตถุดิบหลักที่ใช้คือ แคลเซี่ยมธรรมชาติที่ได้จากทะเล (ไคติน, ไคโตซาน) ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบมากมาย ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด
  9. ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายตัวทางชีวภาพมีความไวต่อแสง ไม่เพียงแต่ถูกควบคุมด้วยแสง ยังได้รับผลจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอื่นๆ ทำให้ขั้นตอนการสลายตัวสมบูรณ์มากขึ้น
  10. สามารผลิตแผ่นเยื่อได้ขนาดความบางถึง 0.015 มม. (คำนวณโดยน้ำหนักกรัมเป็นมาตรฐาน)