กิโมโน จะส่วมใส่ในโอกาสสำคัญบางโอกาส

ชาวญี่ปุ่นจะสวมชุดกิโมโน ในโอกาสสำคัญบางโอกาส คือ พิธีบรรลุนิติภาวะ, งานแต่งงาน และพิธีเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา เท่านั้น นอกจากนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่นิยมใส่กอโมโนไปในพิธี แต่โดยทั่วไปแล้วมักใส่ชุดเช่นเดียวกับชาวยุโรปทั่วไป ซึ่งชุดต่างๆ เหล่านี้ ถูกนำเข้าที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคสมัยเมจิ นับจากนั้นมาเสื้อผ้าแบบฝรั่งกลับเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นมากกว่ากิโมโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง จะนิยมใส่ยีนส์กันมาก กิโมโน ถือว่าเป็นชุดญี่ปุ่น เป็นเสื้อผ้าที่ตัดเป็นเส้นตรงเย็บจากผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นคนสูง – เตี้ย – อ้วน – ผอม สามารถใส่ชุดกิโมโนได้สบายได้สบาย ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นข้อดีของกิโมโนเพราะตัดเพียงขนาดเดียวสามารถนำมาใส่ได้หมาะสมกับรูปร่างคนใส่ได้ทั้งหมด

กิโมโน จะส่วมใส่ในโอกาสสำคัญบางโอกาส

กิโมโน จะส่วมใส่ในโอกาสสำคัญบางโอกาส

กิโมโน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ชุดยาว (เหมือนชุดติดกันผ่าหน้าในปัจจุบันแล้วเอามาทบกันที่ด้านหน้าและผูกด้วยผ้าคาดเอวที่เรียกว่า โอะบิ) ยกเว้นพวกเสื้อคลุม หรือเสื้อโค๊ต ลักษณะชุดยาวดังกล่าวถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยนะระ และใช้เป็นชุดชั้นในมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงสมัยเฮอัน หลังจากนั้นได้มีการนำมาสวมใส่เป็นชุดภายนอกให้เข้ากับกางเกงที่เรียกว่า ฮะคะมะ และถูกดัดแปลงให้ง่ายขึ้น เหมือนกับชุดกิโมโนในปัจจุบัน สวมใส่กันทั้งหญิงและชายในสมัยมุโระมะฉิ เมื่อมาถึงสมัยเอะโดะได้มีการนำชุดกิโมโนไปสัมพันธ์กับการแสดงฐานะทางชนชั้นในระบบขุนนาง ชุดกิโมโนจึงเริ่มมีข้อบังคับที่หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะผู้ชาย ตัวอย่างเช่น ชุดกิโมโนผ้าขาวเรียบอนุญาตให้ใส่ได้เฉพาะบุตรชายคนโตของไดเมียวที่เกิดกับภรรยาหลวงเท่านั้น และทหารทั่วไปห้ามใส่ชุดกิโมโนผ้าไหม ( ผ้าซาติน ) ส่วนชาวบ้านจะใส่ผ้าป่านหรือผ้าฝ้าย แต่เมื่อคนทั่วไปมีฐานะร่ำรวยขึ้น ความอิสระในการแต่งกายก็เริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยเอะโดะเป็นต้นมา เมื่อเข้าสมัยเมจิการแต่งกายแบบสากลก็เริ่มแพร่หลายจากเชื้อพระวงศ์ไปสู่ทหาร ข้าราชการ และเหล่านักศึกษาตามลำดับ และในที่สุดก็แพร่หลายกันโดยทั่วไป

ชาวญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเช่นเดียวกับชาวไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “กิโมโน” เครื่องแต่งกายที่ทำให้หญิงสาวชาวญี่ปุ่นดูเป็นญี่ปุ่นมากที่สุด นอกจาก “ชุดกิโมโน” หนึ่งในเครื่องแต่งกายแบบญี่ปุ่นซึ่งช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่นำเสนออยู่นี้ก็ยังมี “กิโมโน” ที่ผสมผสานกับแฟชั่นได้อย่างลงตัวเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วย กิโมโน เครื่องแต่งกายแบบญี่ปุ่นนี้ตัดเย็บมาจากผ้าไหมแท้100% ดีไซน์ของชุดกิโมโนนั้นมีหลากหลายประเภทแต่ที่นำเสนอให้ทั่วโลกได้ชื่นชมนั้นมีเพียงแบบเดียวคือแบบที่เรียกว่า “ITTENMONO” ซึ่งการตัดเย็บ “ชุดกิโมโน” นั้น ต้องสั่งตัดชุดต่อชุดด้วยผ้าไหมแท้ (TANMONO) ที่ทอขึ้นอย่างพิถีพิถัน และนั่นก็คือ งานที่เรียกว่า“WASAI” นั่นเอง