จับฉลากรางวัลเป็นการส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ

จับฉลาก

การจับฉลากเพื่อสุ่มเลือกผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค บริโภคต่างๆ การจัดกิจกรรมที่ต้องการสุ่มเลือกคนในกลุ่มออกมาไม่ว่าจะในกลุ่มเล็กๆอย่างกลุ่มเพื่อน กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มพนักงาน กลุ่มบุคคลต่างๆที่ได้มีการจำแนกโดยใช้เงื่อนไขบางประการในการจำแนกกลุ่มบุคคลออกมา

สลากนั้นโดยทั่วไปในสมัยก่อนหน้านี้จะหมายถึงกระดาษที่มีการกำหนดความหมายเฉพาะบางอย่างขึ้นมาเพื่อประกอบกิจกรรมบางอย่าง โดยความหมายของฉลากนั้นก็จะมีความแตกต่างกันตามแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น ตัวอย่างกิจกรรมที่เห็นได้ชัดเจนในการใช้งานฉลากได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคต่างๆภายในครัวเรือน โดยสิ่งที่นำมาใช้เป็นฉลากได้แก่ชิ้นส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นผู้กำหนดให้ผู้ที่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ส่งเข้ายังที่อยู่ที่กำหนดเพื่อการชิงโชคและรับของรางวัลต่างๆที่มีการจัดสรรไว้สำหรับการแจกของรางวัล โดยกำหนดให้เขียนชื่อ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับลงในชิ้นส่วนสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเข้าไปร่วมสนุก เพื่อให้ทางบริษัทฯสามารถติดต่อกลับได้เมื่อท่านเป็นผู้โชคดีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง

แม้ว่ากลวิธีการส่งเสริมการขายโดยการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลแลกกับการให้ส่งชิ้นส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเข้ามาร่วมลุ้นการจับฉลากนี้จะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานพอสมควรแล้ว แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการจัดกิจกรรมนี้