ชิงโชคเป็นการส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ชิงโชค

การชิงโชคที่เห็นกันได้ชัดเจนอย่างมากในปัจจุบันนั้นก็คือการส่งชิงโชคกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งมีการจัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการให้ผู้ที่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จัดรายการส่งเสริมการขายนี้นำฉลากหรือชิ้นส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เขียนชื่อ-ที่อยู่ติดลงบนนั้น แล้วส่งไปยังที่อยู่ที่กำหนดเพื่อรอการจับรางวัลที่แจ้งไว้จากข้อมูลส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

http://www.luckyfirst.co.th/

การส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ที่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพราะเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องซื้อเพื่อการอุปโภคหรือบริโภคด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อมีการรายการชิงโชคกับสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆจึงมีการส่งฉลากหรือชิ้นส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเข้าไปร่วมลุ้นของรางวัลที่ประกาศไว้ เพราะผู้ซื้อไม่ต้องเสียเงินในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในการร่วมลุ้นของรางวัลนั้น และการส่งเสริมการขายรูปแบบอาจจะช่วยให้สินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เพราะผู้คนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจำบางคนก็ต้องการร่วมชิงโชคกับสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยเช่นกัน ทำให้ยอดขายโดยรวมของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นเพิ่มสูงขึ้น

จะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นให้ความสนใจกับการร่วมชิงโชคต่างๆเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ผู้คนก็ตามที่จะลองซื้อมาใช้ดูเพื่อชิงโชค