ป้ายจราจรประเภทเตือน สำหรับผู้ขับขี่ทางถนน

ปัจจุบันปัญหาบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมากอีกประการหนึ่ง ก็คือ ป้ายจราจร ซึ่งแม้ว่าในภาษาไทยหรืออังกฤษ จะมีรูปแบบสัญลักษณ์ไม่ต่างกันมากนัก เพราะเป็นป้ายที่ออกแบบให้มีมาตรฐานเป็นสากล แต่ในส่วนคำอธิบายความหมายป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษก็ยังควรศึกษาเพื่อเป็นความรู้ เพราะใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องการทำความเข้าใจป้ายจราจร และการสนทนาสื่อสารด้านการเดินทางบนท้องถนนอีกด้วย

ป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน มีไว้สำหรับเตือนผู้ขับขี่ถึงสภาพทาง สภาพการขับขี่ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถใช้ถนนและผิวทางได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนนี้มักถูกใช้งานภายนอกอาคาร จึงมีวัสดุพิเศษประเภทโลหะปลอดสนิม และวัสดุสะท้อนแสงเกรดวิศวกรรม ให้ลูกค้าได้เลือกสั่งผลิตได้ด้วย

ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
ป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนต่างๆ
1. ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด
2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์
3. ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ