เม็ดเลือดขาวของเรา แบ่งการทำงานไปตามหน้าที่ ซึ่งที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1. Phagocyte, NK cell และ Cytotoxic T cell ทำหน้าที่ไปทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เนื้องอก และมะเร็ง

     2. B Cell สามารถปรับตัวกลายเป็น Plasma Cell ได้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อโรค (Antigen)

     3. T Helper Cell เป็นตัวที่ไม่ได้ทำงานโดยตรง แต่เป็นตัวช่วยส่งสัญญาณกระตุ้น โดยอาศัย Cytokines รวมทั้ง Interleukins ด้วยถึงเม็ดเลือดขาว พวกที่ 1 และ 2 ให้ทำหน้าที่ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

     ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็ง  เซลล์เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  เมื่อเข้าไปกระตุ้น T Helper Cell แล้ว T Helper Cell จะถูกเปลี่ยนเป็น T Helper -1  ( TH-1 )  ซึ่งทำหน้าที่หลั่งสาร TFN-แกรมม่า และ TNF-อัลฟ่า  ซึ่งจะทำหน้าที่ต่อไปในการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าให้ทำหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม ดังกล่าว คือ เซลล์มะเร็ง  เชื้อรา  ไวรัส  แบคทีเรีย  นี่คือกลไกลการป้องกันตัวเอง โดยผ่านธรรมชาติ  โดยผ่าน TH-1  ซึ่งเป็นตัวที่มีประโยชน์มาก

     ในทางกลับกัน ถ้าเซลล์ที่มีประโยชน์มีมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นมาได้  คือ จะจัดการกับตัวเราเอง แทนที่จะไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอม  ก็จะเกิดอาการของโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ  โรคหนังแข็ง  เบาหวาน ประเภทที่ 1 เป็นต้น

     สุดท้าย  ภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกาย จะเกิดขึ้นจากความสมดุลของ TH-1, TH-2, TH-17 และ T reg ซึ่งจะทำงานในลักษณะสมดุลกัน คือถ้า 4 ตัวนี้ในร่างกายเราทำงานอย่างสมดุลกัน เราก็จะปลอดภัยจากโรคทั้งหลาย ผลิตภัณฑ์ bim100