โซลินอยด์วาล์ว

เลือกใช้โซลินอยด์วาล์วที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพ

การใช้งานโซลินอยด์วาล์วเป็นอุปกรณ์สำหรับปิด-เปิดท่อน้ำ, แก๊ส, และน้ำมัน โดยมีให้เลือกทั้งแบบวาล์พลาสติก วาล์วทองเหลือง CPVC Valve สำหรับงานเคมี ควรเลือกที่ผลิตจากวัสดุเป็นโซลินอยด์วาล์วที่มีคุณภาพ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานกับน้ำและของเหลวความหนืดต่ำ

หน้าที่ของโซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับทำหน้าที่ปิดเปิดวาล์ว เปิดและปิดสวิทซ์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้าเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติของตัวเอง

โซลินอยด์เพื่อปิด-เปิดการจ่ายน้ำหรือของเหลว

การทำงานของระบบโซลินอยด์เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก ทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้ครบวงจรทำงาน จากหลักการดังกล่าวของโซลินอยด์ก็จะนำมาใช้ในการเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิวแมติกส์ การปิด-เปิดการจ่ายน้ำหรือของเหลวอื่นๆ