jeunesse ผลิตภัณฑ์ลดถุงใต้ตาภายใน 1 นาที

jeunesse ผลิตภัณฑ์ลดถุงใต้ตา Instantly Ageless เป็นกลุ่มโปรตีนกรดอะมิโนขนาดเล็กที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 80 % ช่วยให้เกิดการยับยั้งการทำงานของ SNAR COMPLEX ส่งผลให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลาย ริ้วรอยต่างๆ จึงลดลง โดยมีการทดสอบการยับยั้ง SNAR COMPLEX ในห้องทดลอง และการทดสอบต่ออาสาสมัคร พบว่า ริ้วรอยรอบดวงตาลดลงเฉลี่ย 17% ใน 15 วันและลดลง 50%เฉลี่ย 27 % ใน 30 วัน ส่วนในด้านความปลอดภัยได้มีการทดสอบความระคายเคืองและความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาผลกระทบต่อเซลล์ผิว ยีน และเซลล์ที่บอบบางอย่างเซลล์ในช่องปาก ผลการทดสอบสรุปว่า ไม่พบความระคายเคืองและความเป็นพิษใดๆ

 
ประโยชน์ของ jeunesse ผลิตภัณฑ์ลดถุงใต้ตา Instantly Ageless มีประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยอันเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าโดยเฉพาะในบริเวณหน้าผาก และรอบดวงตาได้อย่างปลอดภัย ประสิทธิภาพของ jeunesse ผลิตภัณฑ์ลดถุงใต้ตา Instantly Ageless การทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง SNARE Complex มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ Instantly Ageless ในครีมโดยใช้ความเข้มข้น 10 % พบว่า ผู้ทดลองเพศหญิง 10 ท่านเมื่อใช้เป็นเวลา 30 วัน พบว่า ริ้วรอยที่เคยปรากฏลดลงหลังใช้อย่างเห็นได้ชัด ผ่านการรับรองจาก อย.
 
jeunesse ผลิตภัณฑ์ลดถุงใต้ตา Instantly Ageless ใช้ทาบริเวณถุงใต้ตาหายภายใน 1 นาที ทาตอนเช้าได้เลยsหรือก่อนออกงาน ทาเสร็จแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวไปทำงาน ยาวนานถึง 8-9 ชั่วโมง เมื่อถุงใต้ตากลับมาเหมือนเดิม ไม่ต้องทาซ้ำ ให้ทาอีกทีเช้าวันรุ่งขึ้น ทาแบบนี้ทุกวันติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป ถุงใต้ตาคุณจะยุบถาวร